Докторантура

Докторантура

Під керівництвом професорів Бобицького Я.В. та Фітьо В.М. на кафедрі фотоніки проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до докторантури
Національного університету «Львівська політехніка»

№ з/п Код спеціальності Найменування спеціальності
1. 153 Мікро- та наносистемна техніка