Партнери кафедри

Партнери кафедри

  • Західний науковий центр НАН України

Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine
Веб-сайт: http://znc.com.ua

Виконання спільних НДДКР, ГД

  • Центр лазерної діагностики і терапії Лодзької політехніки (Польща)

Laser Diagnostic and Therapy Center of the Technical University of Łódź (Poland)
Веб-сайт: http://www.p.lodz.pl

Співробітництво в галузі лазерної діагностики і терапії, обмін студентами, проведення спільних науково-дослідних робіт

  • Технічний університет Відня, Інститут фотоніки (Австрія)

Vienna University of Technology, Institute of Photonics (Austria)
Веб-сайт: https://www.tuwien.at

Міжнародні українсько-австрійські договори, проведення спільних науково-дослідних робіт в області фотоніки, обмін студентами і аспірантами

  • Лодзька політехніка (Польща)

Lodz University of Technology (Poland)
Веб-сайт: https://www.p.lodz.pl

Проведення спільних науково-дослідних робіт, обмін студентами і аспірантами

  • Жешувський університет, Центр мікроелектроніки і нанотехнологій (Польща)

Uniwersity of Rzeszow, Center for Microelectronics and Nanotechnology (Poland)
Веб-сайт: https://www.ur.edu.pl
Проведення спільних науково-дослідних робіт в області фотоніки і нанотехнологій, обмін студентами і аспірантами

  • Інститут матеріалознавства, Каунаський університет технологій (Литва)

Institute of Materials Science, Kaunas University of Technology (Lithuania)
Веб-сайт: http://ktu.edu/en/institute-materials-science/

Міжнародний українсько-литовський договір, проведення спільних науково-дослідних робіт в області фотоніки, стажування науковців

  • Ризький технічний університет (Латвія)

Riga Technical University (Latvia)
Веб-сайт: http://www.rtu.lv/en

Міжнародна співпраця в галузі сучасної оптики та фотоніки, проведення спільних науково-дослідних робіт, стажування науковців

  • Університет ім. Георга Сімона Ома, Центр прикладних досліджень полімерних оптичних волокон (Німеччина)

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Polymer Optical Fiber Application Center «POF-AC» (Germany)
Веб-сайт: http://www.th-nuernberg.de, http://www.pofac.de

Міжнародні українсько-німецькі договори, проведення спільних науково-дослідних робіт в області фотоніки, обмін студентами і аспірантами

  • Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІНАНО ЛАБ"

NOVINANO LAB Ltd.
Веб-сайт: http://novinano.com

Проведення спільних науково-дослідних робіт в області фотоніки, проходження практики студентами і аспірантами

  • Приватне підприємство "Науково-виробниче підприємство «Завод техніки зв’язку і автоматики»"

Privat enterprise "Scientific production enterprise «Plant of communication and automation technology»"
Веб-сайт: http://www.ztza.com.ua

Проходження практики студентами і набуття практичних навичок в галузі розробки і виготовлення промислової автоматики